قواعد دستوری جاوا اسکریپت


قواعد دستوری جاوا اسکریپت

قواعد دستوری جاوا اسکریپت (javascript) به قوانینی می گویند که تعیین می کند چگونه زبان (توسط برنامه نویس) نوشته شود و در مرورگر تفسیر شود. قواعد دستوری جاوا اسکریپت (javascript) بسیار ساده است به گونه ای که با اندکی مطالعه و تمرین می توانید براحتی آن را یاد بگیرید.

به دو شکل می توان جاوا اسکریپت را در HTML قرار دهیم و از آن استفاده کنیم

Internal: جاوا اسکریپت می تواند با استفاده از تگ HTML اسکریپت در یک صفحه وب اجرا شود.

 

External: در این روش یک فایل خارجی جاوا اسکریپت می سازیم و با استفاده از ویژگی src تگ script به صفحه اضافه می شود. به عنوان مثال:

 

قوانینی وجود دارد که برای توابع جاوا اسکریپت اجباری هستند، اگر از آنها پیروی نکنید با خطا مواجه می شوید و اجرای اسکریپت قطع می شود به عنوان مثال:

console.log(“Hello world”

در این کد پرانتز بسته نشده است بنابراین به جای چاپ Hello world با خطا مواجه می شوید.

فضای خالی و شکستن خطوط بلند

جاوا اسکریپت فضای خالی را نادیده می گیرد، شما می توانید از فضاها و خطوط جدید در برنامه خود استفاده کنید تا برنامه هایتان به راحتی خوانده و درک شوند. به عنوان مثال:

let z = 7 * a خوانایی بیشتری دارد نسبت به let z=7*a

اگر دستور شما بلند بود بهتر است بعد از یک عملگر خط را بشکنید.

document.getElementById(“demo”).innerHTML=

“Hello world!!”;

جاوا اسکریپت حساسیت به حروف کوچک و بزرگ دارد

جاوا اسکریپت یک زبان (case sensitive) حساس به حروف کوچک و بزرگ است.

قواعد توضیح گذاری در جاوا اسکریپت شبیه به زبان ++C است.

// نوشتن توضیحات در یک خط 

/* نوشتن توضیحات

در چندین

خط */

توضیحات نمی تواند تو در تو باشد به عنوان مثال:

/* Comments /* cannot be nested */ Syntax error */

سمی کالن (Semicolon)

سمی کالن در جاوا اسکریپت در بسیاری از موارد اجباری نیستند اما بهتر است که در انتهای دستورات از آن همیشه استفاده کنیم تا از بروز خطاها جلوگیری و خوانایی کد را بالا ببریم.

نظرات